Autoři výstavy

Portrét
  • Autor projektu a fotografií: Pavel HROCH
  • Texty životopisů: Adam DRDA, Luděk NAVARA, Jiří PEŇÁS, Jan HORNÍK
  • Autor online výstavy: Eva CSÉMYOVÁ
  • Korektury textů: Michaela ŠMEJKALOVÁ
  • Překlad: Ian WILLOUGHBY

Děkujeme panu Fredu Arias-Kingovi, bez jehož podpory by projekt Tváře vzdoru nevznikl.